ODPRAWY CELNE


Agencja nasza dokonuje zgłoszeń celnych importowych i exportowych. Wystawiamy Swiadectwa Pochodzenia. Gdy Twoja firma rozpoczyna działalnoœć związaną z eksportem lub importem towarów poza terytorium UE, pomożemy w zarejestrowaniu jej w systemie PDR.